ĐẶT CHỖ

SỐ LƯỢNG KHÁCH

Nếu trên 3 khách, vui long liên hệ chúng tôi cho Gói Đặt Tiệc:
Ms Ilda (Tiếng Anh) ilda@merci-space.com / Ms Lien (Tiếng Việt) merci1@merci-space.com

Nếu trên 3 khách, vui long liên hệ chúng tôi cho Gói Đặt Tiệc:
Ms Ilda (Tiếng Anh) ilda@merci-space.com / Ms Lien (Tiếng Việt) merci2@merci-space.com


               

 

+ There are no comments

Add yours