drinks

DRINKS

JING – TRÀ THẢO MỘC HỮU CƠ
1 bình: 60k

Trà bạc hà
Trà lài Bạch Kim
Trà thảo mộc Sả Gừng
Trà thảo mộc quả lý chua và bông bụt